Servislerin İptaline Tepki


580 | 28.12.2018
| |

EĞİTİM-BİR-SEN DİYARBAKIR 2 NO’LU ŞUBE

BASIN AÇIKLAMASI

28.12.2018

Değerli basın mensupları, saygıdeğer çalışanlarımız; 1983 yılından buyana kesintisiz olarak devam eden üniversitemiz personel servisleri üniversite yönetimi tarafından kaynak eksikliği gerekçe gösterilerek iptal edilmek istenmektedir. 2019 yılında servislerin devam etmesi için en az iki ay öncesinde ihaleye çıkılması gerekiyordu. Ancak bu güne kadar herhangi bir gelişmeye şahit olmadık. Uzun bir süredir Üniversitemiz yönetimi ile yaptığımız iyi niyetli görüşmeler olumlu bir sonuç vermedi. Bunun üzerine Sendika olarak bu iyi niyetli görüşmelerimizden sonra servislerin devamını talep eden 526 adet dilekçeyi Rektörlüğe teslim etmemize rağmen olumlu bir cevap alamadık. Gelinen bu noktada üniversite yönetiminin personel servisini devam ettirme niyetinde olmadığı anlaşılmaktadır.

 Kıymetli arkadaşlar; 1983’ten bu yana koskoca 35 yıl… Gerek ülke gerek bölge ve gerekse ilimiz sosyal ve ekonomik açıdan nice badireler atlatılmışken bu zor dönmelerde bile devam ettirilen personel servisleri ekonomik gerekçelerle iptal edilmek istenmektedir. Hatırlayalım; Ülkemiz; 1986, 1994, 1998 ve 2001 ekonomik krizlerini yaşadığı halde üniversite yönetimleri bir şekilde personel servislerini devam ettirdiler, ettirebildiler. Böyle bir günde imkânsızlığı bahane göstermek hiç inandırıcı değildir.

Personel servis giderleri, genel bütçeden karşılanmayıp üniversitemizin öz kaynaklarından karşılanmaktadır. Üniversitemiz öz kaynakları geçen yıla göre %60 oranında artmışken bir yandan kaynak eksikliğini gerekçe gösterip, öte yandan dublekslerin çatı tamirinin yapılması, kaldırımların değiştirilmesi devam ederken Rektörlüğün, zaruri bir ihtiyaç olan personel servislerine kaynak bulamaması düşündürücüdür.

Kamu kurum ve kuruluşları personel servis hizmeti yönetmeliğinin 5. Maddesinde ‘‘Trafiğin sıkışık bulunduğu şehir merkezlerinde işletilen muayyen tarifeli taşıtların, çalışan personelin zamanında işbaşında bulunmalarını temin edecek nitelik ve yeterlilikte bulunmadığı hallerde, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkili organlarının, personelini işbaşına götürüp getirmek amacıyla kiralama yoluyla veya kendi öz mal taşıtlarıyla personel servis hizmeti ihdas ve işletmesine lüzum görmesi ve bu kurumların gördükleri hizmetlerin daimi ve muntazam şekilde görülen hizmetlerden olması zorunludur’’ denilmektedir. Personel servislerinden 1000 dolayında arkadaşımız faydalanmaktadır. Belediyenin tarifeli taşıtları, çalışan 1000 dolayındaki personelimizi zamanında işbaşında bulunmalarını temin edecek durumda değildir. Servislerin iptali durumunda arkadaşlarımızın zamanında mesailerine yetişemeyeceği, özellikle bölgeye hizmet eden hastanemizde büyük sıkıntıların ve mağduriyetlerin yaşanacağı aşikârdır.

Kıymetli basın mensupları sendikamızın ve çalışanlarımızın tek hedefi, üniversitemize hizmet etmek ve üniversitemizi hak ettiği yere taşımaktır. Bu anlamda bizler enerjimizi duraklarda bekleyerek değil, birimlerimizde çalışıp üniversitemize hizmet etmek için kullanmak istiyoruz. Personelini şehre taşımaktan aciz olan anlayış üniversiteyi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ne kadar taşıyabilir?

Marifet iltifata tabidir. Önce yönetim Personeline değer verecek ki, personel de üniversiteye değer katacak çalışmaları yapabilsin. Personeline bir servisi çok gören bir yönetimin bu personelden verim beklemesi de imkânsızdır.

Görülen o ki;  Pazartesi günü personel servisleri son kez bu noktadan kalkış yapacak ve yeni yılın ilk iş gününden itibaren servisler artık hizmet vermeyecektir. Bizim burada bulunmamızın amacı; bu hizmetin devam etmesi içindir.

Eğitim-Bir-Sen Dicle Üniversitesi Şubesi olarak, personel servislerinin devam etmesi için yasal çerçevede her türlü eylem, söylem ve faaliyette bulunacağımızı kamuoyuna ve üniversitemiz yönetimine buradan sizlerin aracılığıyla duyurmak istiyoruz. Eğitim Bir Sen olarak diyoruz ki; Üniversite yönetimi personel servisi konusundaki görüşünü tekrar gözden geçirmeli ve üniversite personelimizin zaruri ihtiyacı olan servislerin devamı yönünde bir karar vermelidir.

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

 

Yüksel GÜMÜŞ

EĞİTİM-BİR-SEN DİYARBAKIR 2 NO’LU ŞUBE BAŞKANI

Küfür, Hakaret ve Rencide Edici Yorumlar Yayınlanmayacaktır.

Top